Analytic
Hotline: 08887 08817

Nền tảng hội nghị trực tuyến 'Made in Vietnam'

Hiện tại nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi đã có 4 máy chủ ở các trung tâm dữ liệu của Viettel và VNPT, mỗi máy chủ dự kiến phục vụ được khoảng 1.000 thiết bị kết nối đồng thời và sẽ được tăng dần theo quy mô sử dụng.