Analytic
Hotline: 08887 08817

'Nếu không tìm ra động lực phát triển mới, Việt Nam có nguy cơ tụt hậu về kinh tế'

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh, nếu không tìm ra động lực phát triển mới Việt Nam khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và có nguy cơ tụt hậu về kinh tế.