Analytic
Hotline: 08887 08817

3 mô hình đột phá và 4 chiến lược chuyển đối số cho doanh nghiệp

Đột phá trong kỹ thuật số buộc các doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi số bằng cách ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của công ty và tương tác với khách hàng để cải thiện hiệu quả hoạt động, tạo ra trải nghiệm khách hàng ưu việt và thiết kế các mô hình kinh doanh sáng tạo.