Analytic
Hotline: 08887 08817

'Gai bê tông' trên đèo Mã Pì Lèng: Đừng để du lịch thành kẻ thù của du lịch

Phát triển du lịch thiếu quy hoạch và kiểm soát của bàn tay nhà nước có thể dẫn đến nguy cơ phá hỏng ngành du lịch.

Khó xử với ngôi nhà gây tranh cãi trên đèo Mã Pì Lèng

Vụ việc toà nhà 7 tầng được xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng thể hiện ISO năng lực quản lý về bảo tồn và phát triển hiện nay của Việt Nam.