Analytic
Hotline: 08887 08817

Tinh thần chống dịch Covid-19 ở một khu nghỉ dưỡng

Dịch Covid-19 tại Việt Nam đang bước vào thời kỳ cao điểm nên sự chung tay của các doanh nghiệp và cộng đồng là yếu tố then chốt quyết định thành bại của cuộc chiến và cả nền kinh tế.