Analytic
Hotline: 08887 08817

Hiểu luật chơi để không rơi vào bẫy của siêu thị

Trung tâm thương mại, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi không chỉ là nơi bán hàng mà còn là kênh làm truyền thông và quảng cáo khá tốt. Thế nhưng cơ hội này sẽ chỉ dành cho những ai nắm rõ luật chơi.