Analytic
Hotline: 08887 08817

Bảo vệ đại dương vì sự sống và sinh kế

Ngày Đại dương thế giới 2021 có chủ đề “cuộc sống và sinh kế”, thể hiện vai trò quan trọng của đại dương trong công cuộc tăng trưởng kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Bảo vệ đại dương để giải quyết vấn đề về môi trường

Rác thải nhựa, kim loại nặng, dư lượng chất bảo vệ thực vật và nhiều rác thải chưa qua xử lý khác là những gì con người đã và đang thải xuống dưới đại dương, gây ra sự ô nhiễm nặng nề.

Đại dịch Covid-19 có thể là cơ hội tốt để phục hồi kinh tế biển bền vững

Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Đại dương Peter Thomson đề xuất, đại dịch Covid-19 có thể là một cơ hội tốt, nếu chúng ta đặt mục tiêu phục hồi bền vững kinh tế biển vào kế hoạch phục hồi hậu đại dịch.