Analytic
Hotline: 08887 08817

Quảng Ngãi: 10 dự án được giao đất chưa đúng quy định

10 khu đất tại Quảng Ngãi đã được giao cho các nhà đầu tư nhưng không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất chưa đúng quy định.