3 quy định gỡ khó trái phiếu doanh nghiệp sắp hết hiệu lực

Trần Anh - 15:11, 29/11/2023

TheLEADERBộ Tài chính cho rằng không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, thời gian phân phối trái phiếu...

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, sau vụ việc của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp biến động mạnh. Nhiều nhà đầu tư mất niềm tin và yêu cầu doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp gặp khó khăn khi phát hành trái phiếu mới.

Trong khi đó, thị trường tài chính trong, ngoài nước diễn biến phức tạp, lãi suất tăng, thanh khoản của nền kinh tế gặp khó khăn.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08 hoãn một số quy định tại Nghị định số 65 đến hết ngày 31/12/2023 để trung hòa lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu.

Nghị định 08 quy định doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; các trái phiếu đã phát hành trước khi Nghị định 65 có hiệu lực được đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 2 năm.

Đồng thời ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023 đối với 3 nội dung quy định tại Nghị định 65 về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và giảm thời gian phân phối trái phiếu.

Sau khi Nghị định 08 được ban hành, các doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý các khó khăn trước mắt về trái phiếu. Nhờ đó, từ quý 2/2023 đến nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần ổn định trở lại.

Cụ thể, theo số liệu theo dõi của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ khi Nghị định 08 có hiệu lực thi hành đến ngày 3/11, có 68 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với khối lượng 189 nghìn tỷ đồng. 

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thời điểm cuối tháng 10/2023 là khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Chiều 28/11, Bộ Tài chính đã có cuộc họp lấy ý kiến doanh nghiệp và cơ quan chức năng để đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 08 và định hướng chính sách trong thời gian tới.

Trao đổi về quy định tại Nghị định 08 về thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác và các trái phiếu đã phát hành trước khi Nghị định 65 có hiệu lực được đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 2 năm, 

Đại diện Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cho biết, các quy định về thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác và đàm phán kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 2 năm  sẽ tiếp tục được thực hiện.

Đánh giá của cơ quan quản lý cho rằng, chính sách này là một trong các cơ sở pháp lý để doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, giảm áp lực trả nợ, qua đó doanh nghiệp có thời gian để điều chỉnh quy mô hoạt động, khôi phục sản xuất kinh doanh để tạo ra dòng tiền trả nợ.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã nhận được 13 ý kiến từ các Bộ, cơ quan Trung ương, các Hiệp hội tham dự về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu…

Trong đó, đa số các đại biểu đều đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính là không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu riêng lẻ.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ giảm thiểu rủi ro phân phối, chào mời nhà đầu tư cá nhân không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua trái phiếu, tăng cường tính an toàn và bền vững của thị trường trái phiếu.

Đối với chính sách ngưng hiệu lực thi hành quy định xếp hạng tín nhiệm, Bộ Tài chính cũng đề xuất không kéo dài thời gian ngưng quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Tương tự, Bộ Tài chính cũng cho rằng không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp lợi dụng phân phối, chào mời nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua trái phiếu, không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định này.