58 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERNgày 15/5/2017, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã cập nhập thêm cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (Mã CK: CEE) vào danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

58 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE
NVL hiện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng

Như vậy, tính đến ngày 15/5/2017, trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM có 58 trong tổng số 369 mã (chiếm 15,7%) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trong số này, có:

- 26 mã thuộc diện cảnh báo, bao gồm: AGR, ASP, CMX. DTA, DXV, EIB, HAS, HVG, ITC, KSA, LAF, LCG, LCM, MCG, MDG, NAV, NVT, OGC, PTC, PTL, PXI, PXT, RIC, SAV, SGT và VID;

- 12 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, bao gồm: CEE, PLX. BHN, DAH, FTM, FTS, FUCTVGF1, FUCVREIT, NVL, PC1, SAB và VJC;

- 4 mã thuộc diện kiểm soát, gồm: CIG, PIT, STT và VOS;

- 3 mã thuộc diện kiểm soát đặc biệt, gồm: JVC, PNC và TTF;

- 2 mã vi phạm pháp luật thuế, gồm: APC và S4A;

- 2 mã chậm nộp báo cáo tài chính, gồm: PPI và QCG;

- 6 mã có lợi nhuận sau thuế là số âm, bao gồm: HAG, HNG, ANV, VHG, ICF, FDC, KAC và TS4;

- 1 mã tạm ngừng giao dịch là BGM.

Thông tin chi tiết trong bảng sau: