Analytic
Hotline: 08887 08817

Giấc mơ doanh thu tỷ đô của các hợp tác xã kiểu mới

Tỷ trọng đóng góp vào GDP của hệ thống hợp tác xã Việt Nam đang giảm dần trong các năm gần đây và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới.