Analytic
Hotline: 08887 08817

Ba điều các tập đoàn toàn cầu đã làm để vượt qua đại dịch

Theo Tổng giám đốc SAP toàn cầu Christian Klein, chuyển đổi số đến nơi đến chốn, tận dụng sức mạnh cộng đồng và phát triển bền vững là những mấu chốt giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng đại dịch Covid-19.