Analytic
Hotline: 08887 08817

Những cánh én của tình thương

Một thế hệ doanh nhân thực sự vì xã hội, nghĩ cho đường dài của cả một cộng đồng, thông qua việc nghĩ cho đường dài của từng con người xung quanh họ, giờ đây đang tạo ra một nguồn năng lượng mới: năng lượng của tình thương.