Analytic
Hotline: 08887 08817

Nỗ lực bình đẳng hóa vắc xin Covid-19 ở “thế giới thứ 3”

Các nước đang phát triển đang tích cực tham gia nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa Covid-19, với mong muốn cung ứng vắc xin một cách công bằng và hiệu quả.

Lữ đoàn bác sĩ Henry Reeve: Những người hùng áo trắng

Lữ đoàn bác sĩ Henry Reeve được lãnh tụ cách mạng Fidel Castro thành lập vào ngày 19/9/2005, hoạt động như những tình nguyện viên, sẵn sàng có mặt để hỗ trợ y tế, ngăn chặn dịch bệnh ở những nơi dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Chính phủ phê duyệt mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba

Chính phủ đồng ý việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật Đấu thầu để mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba.