Analytic
Hotline: 08887 08817

Số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rút khỏi thị trường tăng mạnh

Số doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng giải thể tăng mạnh trong quý I/2021, trong khi đó doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng giải thể đang giảm dần.

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 11

Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng này đạt 284,8 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ.