Analytic
Hotline: 08887 08817

Dự án 'hốt bạc' nhờ cảnh quan

Cảnh quan giúp gia tăng giá trị cho dự án bất động sản nhưng lại làm tăng chi phí vận hành dự án mà cư dân sẽ phải trả.

Nguy cơ đánh mất linh hồn đô thị

Đối với kiến trúc đô thị hiện đại, tính bản địa giữ một vị thế vô cùng quan trọng. Bản địa chính là văn hoá. Mất đi tính văn hoá tức là đã đánh mất tất cả.