Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà sáng lập Edu2review Hồ Đức Hoàn – người có khả năng bán tương lai

Theo doanh nhân trẻ Hồ Đức Hoàn, với các startup đổi mới sáng tạo, nếu không muốn rơi vào nhóm thất bại (chiếm tới 95% số người khởi nghiệp), nhà sáng lập nhất định phải là người có khả năng bán tương lai.