Analytic
Hotline: 08887 08817

Cựu giám đốc toàn cầu S&P Rating gia nhập FiinRating

FiinRating, khối dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của FiinGroup, công ty thứ hai tại Việt Nam được cấp phép cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Lãi suất trái phiếu không phản ánh năng lực tài chính doanh nghiệp

Sang năm 2020, thị trường trái phiếu đối mặt với rủi ro tăng cao khi đa nhiều doanh nghiệp phát hành có tình hình tài chính xấu đi do tác động của dịch Covid-19.

FiinGroup chính thức cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Sau 12 năm tiên phong kinh doanh và phân tích dữ liệu tài chính ở Việt Nam, FiinGroup tiếp tục đặt nền móng cho lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm với dịch vụ FiinRating