Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà sản xuất phim Mắt Biếc đầu tư vào giáo dục trực tuyến

Khoản đầu tư vào hocmai.vn đánh dấu sự gia nhập chính thức của Galaxy Media and Entertainment vào lĩnh vực giáo dục trực tuyến đang phát triển nhanh tại Việt Nam.