Analytic
Hotline: 08887 08817

Danh nhân Việt Nam tuổi Tuất

Tựa như vai trò, ý nghĩa và giá trị đa dạng, tích cực của loài chó, tuổi Chó (sinh năm Tuất) thường được coi là tuổi thông minh, linh động, mạnh mẽ, tài giỏi và thành đạt. Phải chăng vì thế, trong số danh nhân ảnh hưởng lớn tới tiến trình lịch sử Việt Nam, có nhiều vị tuổi Tuất...