Analytic
Hotline: 08887 08817

Hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng chậm tiến độ

Kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa cho thấy hàng loạt tồn tại ở nhiều dự án bất động sản.

Hà Nội giám sát, xử lý 293 dự án 'rùa bò'

UBND TP. Hà Nội sẽ tập trung xử lý quyết liệt các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Quảng Ngãi hủy bỏ 296 dự án đề xuất đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo chấm dứt hiệu lực các văn bản về chủ trương cho phép nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ đề xuất đầu tư đối với 296 dự án trên địa bàn.