Analytic
Hotline: 08887 08817

CEO MedOn và hành trình thử sai cùng người đồng hành

Với CEO MedOn Lê Đức Nguyên, khởi nghiệp là một hành trình dài và bền bỉ, là quá trình trưởng thành và hoàn thiện không ngừng về mặt sản phẩm, không giới hạn phạm vi mở rộng của mô hình kinh doanh cũng như giải pháp công nghệ.