Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp Việt 'tìm cơ trong nguy' ở thị trường Mỹ

Nếu có sự chuẩn bị tốt, các doanh nghiệp sẽ có khả năng tiến sâu và chinh phục thị trường Mỹ vốn đang thu hẹp “cánh cửa cơ hội” cho hàng hoá Trung Quốc và mở rộng cơ hội cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.