Analytic
Hotline: 08887 08817

Không phân loại rác có bị xử phạt?

Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc không phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp sẽ bị xử phạt.

Những chính sách mới sẽ đẩy nhanh tiến trình đảo chiều của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản có thể phục hồi sớm nhờ những yếu tố tích cực từ chính sách điều hành của Chính phủ.

Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp thiếu đột phá

Nhiều chuyên gia cho rằng, Nghị định 08 mới về trái phiếu doanh nghiệp là tín hiệu tích cực, song mới chỉ đưa ra các giải pháp mang tính tình thế, thiếu đi tính đột phá giúp giải quyết triệt để nguồn gốc vấn đề.