Analytic
Hotline: 08887 08817

Hệ thống cửa hàng Nhật PANPAN mở mới hơn 10 điểm bán trong 6 tháng

Nằm trong chiến lược phát triển hệ thống, trong 6 tháng đầu năm 2022, chuỗi cửa hàng Nhật PANPAN chính thức mở mới 10 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng trong hệ thống lên con số 60.