Analytic
Hotline: 08887 08817

Giá xăng dầu tăng kỳ thứ 5 liên tiếp

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 340 – 395 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 5 liên tiếp.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ chiều ngày 26/12

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 330 – 484 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 3 liên tiếp.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trở lại từ 200 – 656 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay.

Giá xăng dầu tăng mạnh trở lại

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trở lại từ 576 – 651 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay.

Giá xăng dầu tăng trở lại

Giá xăng dầu trong nước tăng trở lại từ 52 – 145 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, riêng giá dầu diesel giữ nguyên.

Giá xăng dầu giảm nhẹ

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm từ 51 - 390 đồng/lít, kg từ 15h chiều nay, riêng giá xăng RON95-III giữ nguyên.

Giá xăng dầu giảm trở lại từ chiều ngày 11/9

Giá xăng dầu trong nước giảm từ 130 - 532 đồng/lít, kg từ chiều ngày 11/9.

Giá xăng RON95 tăng trở lại từ 15h chiều nay

Giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít, dầu diesel và dầu hoả giảm từ 15h chiều nay. Riêng xăng E5RON92 và dầu madut giữ nguyên.

Giá xăng RON95, dầu hỏa và diesel giảm trở lại từ 15h chiều nay

Giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hoả giảm từ 50 – 190 đồng/lít từ 15h chiều nay. Riêng xăng E5RON92 và dầu madut giữ nguyên.

Giá xăng E5 và dầu tăng trở lại từ 15h chiều nay

Trừ xăng RON 95, giá xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu tăng nhẹ 150 - 280 đồng/lít, kg kể từ 15h chiều nay.