Analytic
Hotline: 08887 08817

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng từ 587 - 675 đồng mỗi lít/kg từ 15h chiều nay. Giá xăng đã tăng hơn 5.100 đồng mỗi lít sau chuỗi tăng giá gần như liên tục kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng dầu được giữ nguyên

Gía xăng dầu trong nước được giữ nguyên như kỳ điều hành ngày 12/5. Giá xăng đã tăng hơn 4.500 đồng mỗi lít sau chuỗi tăng giá gần như liên tục kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ chiều nay

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng từ 256 - 566 đồng mỗi lít/kg từ 15h chiều nay. Sau chuỗi tăng giá liên tục kể từ tháng 11/2020, đến nay, giá xăng đã tăng hơn 4.500 đồng mỗi lít.

Giá xăng dầu tăng trở lại từ chiều ngày 27/4

Giá xăng dầu trong nước tăng trở lại 182 - 336 đồng mỗi lít/kg từ 15h chiều nay. Sau chuỗi tăng giá liên tục kể từ tháng 11/2020, đến nay, giá xăng đã tăng hơn 4.000 đồng mỗi lít.

Giá xăng dầu quay đầu giảm nhẹ sau 5 tháng tăng liên tiếp

Giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ 45 - 177 đồng mỗi lít từ 16h30 chiều nay, ghi nhận kỳ giảm giá đầu tiên kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng tiếp tục tăng nhẹ từ chiều 27/3

Giá xăng trong nước tiếp tục tăng 129 – 165 đồng mỗi lít từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 8 kể từ tháng 11/2020. Trong khi đó, giá dầu quay đầu giảm nhẹ.

Giá xăng tăng lên gần 18.000 đồng mỗi lít từ chiều nay

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 558 – 797 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 7 kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng dầu tăng kỳ thứ 5 liên tiếp

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 340 – 395 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 5 liên tiếp.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ chiều ngày 26/12

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 330 – 484 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 3 liên tiếp.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trở lại từ 200 – 656 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay.