Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ tịch Bita's: Gỡ nút thắt quy hoạch treo kéo dài nhiều năm nay tại TP. HCM

"Những nơi được quy hoạch là công viên, bệnh viện, đường mở rộng… nhưng để đó bao năm chưa thấy khởi động, làm cho rất nhiều doanh nghiệp, bà con nông dân đã từng mua đất để mở rộng sản xuất, phát triển nông nghiệp lúng túng không biết phải làm sao”

Vì sao quy hoạch đô thị bị phá vỡ?

Hạ tầng giao thông đô thị và hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ cộng đồng theo quy hoạch được phê duyệt thuộc trách nhiệm thực hiện của Nhà nước được triển khai quá chậm so với nhu cầu và tốc độ đô thị hoá của Thành phố.

Các quy hoạch và dự án ‘treo’ đang gây lãng phí nguồn lực

Nhận định tình trạng quy hoạch ‘treo’, dự án ‘treo’ đang gây lãng phí nguồn lực, Ủy ban Tài chính, ngân sách kiến nghị Chính phủ xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; kiên quyết thu hồi đất của các dự án chậm đưa vào sử dụng, đất để hoang hóa, đất sử dụng không đúng mục đích.

Cần giải pháp cứng rắn hơn xử lý các dự án treo

Quy hoạch treo đang xảy ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân, sự phát triển của nền kinh tế và gây bức xúc trong xã hội.