Analytic
Hotline: 08887 08817

Cần giải pháp cứng rắn hơn xử lý các dự án treo

Quy hoạch treo đang xảy ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân, sự phát triển của nền kinh tế và gây bức xúc trong xã hội.

Vì sao quy hoạch đô thị bị phá vỡ?

Hạ tầng giao thông đô thị và hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ cộng đồng theo quy hoạch được phê duyệt thuộc trách nhiệm thực hiện của Nhà nước được triển khai quá chậm so với nhu cầu và tốc độ đô thị hoá của Thành phố.

Chủ tịch Bita's: Gỡ nút thắt quy hoạch treo kéo dài nhiều năm nay tại TP. HCM

"Những nơi được quy hoạch là công viên, bệnh viện, đường mở rộng… nhưng để đó bao năm chưa thấy khởi động, làm cho rất nhiều doanh nghiệp, bà con nông dân đã từng mua đất để mở rộng sản xuất, phát triển nông nghiệp lúng túng không biết phải làm sao”