Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhân sự cấp cao ngành nào có lương cao nhất trong năm 2020?

Vị trí nhân sự cấp cao sales và marketing trong các ngành nghề có mức lương trong năm 2020 cao hơn nhiều mức trung bình, thấp nhất vào khoảng 150.000 USD/năm.