Analytic
Hotline: 08887 08817

Cựu CEO WeFit tiếp quản startup giáo dục Kiến Guru

Kiến Guru được thành lập từ 2019, hiện nay ứng dụng học tập với công nghệ độc quyền ADAPTO - adaptive learning (học tập thích ứng) đã có hơn 2,5 triệu học sinh.