Analytic
Hotline: 08887 08817

Hàng loạt sàn giao dịch bất động sản ở Quảng Ninh vi phạm luật

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện nhiều vi phạm của các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản.