Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát Đạt nhận 'cú đúp' giải thưởng về hoạt động quan hệ nhà đầu tư 2019

Phát Đạt vừa nhận "đúp" 2 giải thưởng gồm Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín 2019 và Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2019.