Analytic
Hotline: 08887 08817

Thay vì du lịch tâm linh, tại sao không phát triển du lịch công nghiệp?

Hầu hết chủ doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước đều chưa hiểu du lịch công nghiệp là gì.