Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam vào top 20 nền kinh tế thu hút FDI nhiều nhất thế giới

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư suy giảm, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 20 những nền kinh tế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhiều nhất trên thế giới năm 2020, tăng 5 hạng so với năm 2019.