Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyện chưa bao giờ kể về thương hiệu kiểm toán Việt đầu tiên

Hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu VACO (Công ty Kiểm toán Việt Nam) gắn với nhiều câu chuyện thú vị được ông Bùi Văn Mai, Tổng giám đốc đầu tiên của VACO kể lại.

Deloitte chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu cho VACO

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam khẳng định, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) là công ty duy nhất trong 5 công ty của Bộ Tài chính chuyển đổi một cách thành công mô hình sở hữu và quản lý để duy trì được giá trị của những người làm nghề, duy trì được giá trị thương hiệu.