Analytic
Hotline: 08887 08817

CEO Vinacacao: 'Công nghiệp 4.0 là cơ hội cuối cùng để chúng ta cất cánh'

Do độ trễ của chính sách, Việt Nam đã phải ngậm ngùi nhìn các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây trôi qua.