Analytic
Hotline: 08887 08817

Thêm 400 triệu USD vốn ngoại đổ vào Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 100 triệu USD và trao biên bản ghi nhớ đầu tư dự án 300 triệu USD.