Analytic
Hotline: 08887 08817

Bất động sản Hoà Lạc phải ít nhất hai năm nữa mới có 'sóng'

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sàn giao dịch bất động sản TLand, thị trường bất động sản Hoà Lạc hiện chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có lượng vốn lớn, đầu tư dài hạn để đợi sóng.