Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyên gia Nhật bỏ việc lương khủng ở Nhật Bản chọn khởi nghiệp vì yêu Việt Nam

Chọn phát triển công nghệ nhân sự để khởi nghiệp ở Việt Nam, bên cạnh mục tiêu kinh doanh có lợi nhuận, điều khiến doanh nhân người Nhật Kazuki Kunimoto tâm đắc hơn cả chính là có thể góp sức vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam.

TopCV Việt Nam - Đi tìm cách làm mới trong ứng dụng công nghệ quản trị nhân sự

Gây ấn tượng với công cụ viết CV trực tuyến, tới nền tảng tuyển dụng hàng đầu Việt Nam sau nhiều nỗ lực, CTCP TopCV Việt Nam (TopCV Việt Nam) và CEO Trần Trung Hiếu vẫn tiếp tục hành trình trong lĩnh vực nhân sự, tiên phong xây dựng hệ sinh thái HR Tech - công nghệ ứng dụng trong quản trị nhân sự.

Đưa công nghệ vào quản trị doanh nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản trị là tất yếu trong bối cảnh mới, tuy nhiên, yếu tố con người vẫn luôn được đề cao.