Cảnh cáo, đề nghị miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa

Vũ Tuấn - 18:00, 31/07/2017

TheLEADERỦy ban Kiểm tra Trung Ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng.

Cảnh cáo, đề nghị miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh Tuổi trẻ

Ủy ban Kiểm tra Trung Ương (UBKT Trung Ương) vừa có thông báo kết luận xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương.

UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010) như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 15 của UBKT Trung Ương.

UBKT Trung Ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng. 

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung Ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Trung Ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa.