Analytic
Hotline: 08887 08817

KIDO mở chuỗi nhượng quyền trà, cà phê, kem Chuk Chuk

KIDO đặt mục tiêu phát triển chuỗi nhượng quyền thương hiệu Chuk Chuk với hệ thống 1.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2025.