Đề nghị luật hóa việc cấp "sổ đỏ" 50 năm cho người nước ngoài mua nhà

Đặng Hoa - 14:51, 26/12/2017

TheLEADERHoREA cho rằng, cá nhân nước ngoài khi đã mua và sở hữu nhà ở Việt Nam cần được luật hóa trong Luật Đất đai.

Đề nghị luật hóa việc cấp "sổ đỏ" 50 năm cho người nước ngoài mua nhà
Cá nhân người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có kiến nghị gửi Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013.

HoREA cho rằng hiện nay, trở ngại trong tiếp cận đất đai là lực cản đầu tiên và lớn nhất đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đã làm cho môi trường kinh doanh thiếu minh bạch, không bình đẳng, và đang là mảnh đất màu mỡ cho nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Nhiều mục trong Luật Đất đai 2013 còn nhiều bất cập và thiếu tính hệ thống, và đòi hỏi cần phải cập nhật theo nhu cầu mới của thực tiễn cuộc sống.

Theo đó, HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 151 Luật Đất đai 2013 về "đất đặc khu kinh tế" để điều chỉnh quy định sử dụng đất đối với đặc khu kinh tế để phù hợp với tình hình phát triển mới hiện nay. 

Cụ thể, HoREA đề xuất chỉnh sửa như sau: "Điều 151. Đất sử dụng cho khu kinh tế, đặc khu kinh tế", và xác định thời hạn sử dụng đất phù hợp theo quyết định của Quốc hội về đặc khu kinh tế.

Hiện nay, Quốc hội đang thảo luận đề án thành lập các "đặc khu kinh tế" với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến có thể giao quyền sử dụng đất có thời hạn tối đa đến 99 năm. Chế định này chưa được quy định trong Luật Đất đai 2013.

Về đối tượng được sử dụng đất, HoREA nhất trí với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung chủ thể "cá nhân nước ngoài" là người sử dụng đất (có thời hạn tối đa không quá 50 năm) sau khi đã mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, do tại Điều 5 Luật Đất đai không có quy định chủ thể sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài".

Lý giải đề xuất này, HoREA cho rằng Luật Nhà ở đã cho phép cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua nhà trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh, được sở hữu nhà trong thời hạn tối đa không quá 50 năm, và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam, trong đó có quyền sử dụng đất ở.

HoREA cũng kiến nghị bổ sung thêm 01 điều vào Mục 4 Chương XI Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài" để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, do Luật Đất đai 2013 chưa có chế định này. Đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai đối tượng "cá nhân nước ngoài" thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp sổ đỏ.

Theo báo cáo của các địa phương gửi về Bộ xây dựng, tính đến đầu tháng 5/2017, đã có khoảng 549 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) được cấp cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.

Trong đó Sở Xây dựng TP. HCM cho biết tính đến ngày 15/5/2017, mới có 15 trường hợp Việt kiều, cá nhân người nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Con số này còn quá ít do với lượng kiều bào, người nước ngoài sống, làm việc tại TP. HCM.