Đề xuất đình chỉ 12 tháng nếu không công khai tình trạng pháp lý bất động sản

Hứa Phương - 08:00, 18/09/2019

TheLEADERUBND TP. HCM đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản.

Đề xuất đình chỉ 12 tháng nếu không công khai tình trạng pháp lý bất động sản
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn

Văn bản của TP. HCM nhận định rằng, các quy định pháp luật hiện hành về giao dịch bất động sản, đặc biệt là bất động sản hình thành trong tương lai đã phát sinh nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn giao dịch, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Do đó, TP. HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp xem xét, đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định đối với giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai của chủ đầu tư với tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức theo hướng phải công chứng để đảm bảo tính chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và phòng ngừa vi phạm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ đối với trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của các cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở gồm: Bản sao Giấy chứng nhận hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP. HCM kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất các quy định cụ thể về hoạt động giao dịch bất động sản, quy định bổ sung trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi bán, cho thuê căn hộ chung cư.

Bổ sung quy định thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực liên thông, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu công chứng, chứng thực với cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai của văn phòng đăng ký đất đai và cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

Đồng thời, UBND TP. HCM cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất quy định chủ đầu tư thực hiện thông báo công khai thông tin về bất động sản hình thành trong tương lai tại UBND các quận, huyện nơi dự án được triển khai.

Đối với chủ đầu tư có hành vi không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về tình trạng của bất động sản theo quy định, TP. HCM đề xuất bổ sung hình thức xử phạt hành chính "đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 tháng"; bổ sung “hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng” trong thành phần hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng có văn bản thông báo bất động sản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.