Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ sở hữu khách sạn Kim Liên tăng vốn bất thành

Sau 4 tháng đề ra kế hoạch tăng vốn lên 2.786 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Khu phức hợp Kim Liên, các cổ đông Công ty Du lịch Kim Liên đã huy bỏ phương án do không còn khả thi.