Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhiều địa phương chưa khai thác được thương mại điện tử

Điểm trung bình của chỉ số thương mại điện tử (EBI) giữa các địa phương năm nay là 8,5 điểm, phản ánh khoảng cách rất lớn giữa hai đầu tàu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 61 tỉnh thành khác.