Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp bất động sản tự tìm lối thoát trái phiếu

Báo cáo mới đây của FiinRatings ghi nhận nhiều hình thức tái cấu trúc nợ khác nhau và được áp dụng ngày càng nhiều bởi các tổ chức phát hành. 3 phương án phổ biến được ghi nhận gồm gia hạn kỳ hạn thanh toán nợ gốc với lãi suất mới; chuyển đổi thành hợp đồng cho vay dài hạn với lãi suất mới; chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản.