FiinGroup: Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đã tương đương thời điểm trước dịch Covid-19

Trần Anh - 19:40, 27/10/2020

TheLEADERNếu không tính đến khoản lỗ 5,64 nghìn tỷ đồng của Vietnam Airlines, lợi nhuận của 347 doanh nghiệp phi tài chính thậm chí tăng trưởng dương ở mức 7,4% so với cùng kỳ, tương đương với mức tăng trưởng giai đoạn trước khi dịch Covid-19 bùng phát

Nhóm phân tích dữ liệu của FiinGroup vừa có báo cáo đánh giá sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 3 thống kê 348 doanh nghiệp niêm yết, không tính nhóm ngân hàng. Theo đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã phục hồi quý thứ hai liên tiếp, với tốc độ suy giảm trong quý 3 chỉ bằng 1/3 mức giảm của quý 1.

Theo dữ liệu của FiinGroup, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh trực tiếp bởi Covid-19 kể cả ngành dầu khí đã có sự phục hồi khá tốt, ngoại trừ ngành hàng không mà điển hình là Vietnam Airlines.

Nếu không tính đến khoản lỗ 5,64 nghìn tỷ đồng của Vietnam Airlines, lợi nhuận của 347 doanh nghiệp phi tài chính thậm chí tăng trưởng dương ở mức 7,4% so với cùng kỳ, tương đương với mức tăng trưởng giai đoạn trước khi dịch.

FiinGroup: Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đã tương đương thời điểm trước dịch Covid-19

Một số ngành có sự tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận là tài nguyên cơ bản, điển hình là Tập đoàn Hòa Phát, ngành ôtô, phụ tùng và ngành bán lẻ.

Riêng bán lẻ có doanh thu quý 3 cao gấp 7 lần so với quý 2, trong khi lợi nhuận tăng 30% cùng kỳ, chủ yếu đến từ 2 đơn vị phân phối hàng công nghệ là Digiworld và PSD. Nguyên nhân là nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện tử và điện thoại tăng lên khi Covid-19 bùng phát đã giúp các doanh nghiệp nhóm này có kết quả kinh doanh tích cực.

Với nhóm ngành tài chính, bao gồm các ngân hàng thương mại, bảo hiểm và công ty chứng khoán, doanh thu quý 3 tăng hơn 7%, cao hơn mức tăng của quý 2. Lợi nhuận tăng chậm lại, chỉ đạt hơn 4%. Tuy nhiên nhóm phân tích cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó do Covid-19 thì mức tăng trưởng này vẫn là một kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nhóm dịch vụ tài chính với đại diện là các công ty chứng khoán duy trì tăng trưởng cao, trong khi lợi nhuận các ngân hàng tăng chậm hơn.