Analytic
Hotline: 08887 08817

[Biểu đồ] Tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính doanh nghiệp niêm yết

Dựa trên cơ sở dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCom, Bộ phận Phân tích dữ liệu thuộc FiinGroup vừa công bố báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp trên sàn.

FiinGroup chính thức cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Sau 12 năm tiên phong kinh doanh và phân tích dữ liệu tài chính ở Việt Nam, FiinGroup tiếp tục đặt nền móng cho lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm với dịch vụ FiinRating

FiinGroup: Tăng trưởng lợi nhuận công ty đại chúng đang giảm tốc

Bên cạnh đà tăng trưởng chững lại, chất lượng lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng có chiều hướng đi xuống.

Công ty chứng khoán KIS Việt Nam nâng tầm đội ngũ môi giới với nền tảng FiinTrade

Ngày 08/01, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) và Công ty Cổ phần FiinGroup chính thức hợp tác nhằm trang bị cho đội ngũ tư vấn môi giới nền tảng FiinTrade Platform – nền tảng phân tích dữ liệu và hỗ trợ đầu tư chứng khoán.