Gemadept bán 51% cổ phần mảng giao nhận và vận tải biển

Minh An - 09:03, 03/10/2017

TheLEADERTập đoàn CJ Hàn Quốc đã chi khoảng 125 triệu USD để nắm giữ cổ phần chi phối tại hai công ty phụ trách mảng vận tải biển và dịch vụ giao nhận của Gemadept

Gemadept bán 51% cổ phần mảng giao nhận và vận tải biển
Công ty Gemadept Logistics.

Công ty Gemadept thông báo đã chuyển nhượng 50,9% cổ phần tại các công ty TNHH Gemadept Shipping và Gemadept Logistics cho tập đoàn CJ của Hàn Quốc.

Giá trị của giao dịch không được công ty tiết lộ, tuy nhiên theo một báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC), số cổ phần này có giá khoảng 125 triệu USD.

Báo cáo của HSC cũng ước tính giao dịch bán cổ phần này có thể mang lại khoản lợi nhuận khoảng 2.400 tỷ đồng cho Gemadept.

Đây là hai công ty mới thành lập của Gemadept trong năm 2017. Công ty Gemadept Shipping phụ trách mảng vận tải biển, còn công ty Gemadept Logistics vận hành kho bãi, vận chuyển hàng hóa và xử lý thông quan.

Thông báo của Gemadept cho biết, việc bán cổ phần tại các công ty trên, không bao gồm cổ phần của công ty này tại các công ty sau: Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC), Tiếp vận “K” Line-Gemadept (KGL), Vận tải Liên Ước (YJC), OOCL Logistics (Việt Nam) , ISS- Gemadept, Dịch Vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M và Công ty Vận tải Hàng hải Thái Bình Dương.

Tập đoàn CJ cũng hoàn tất việc mua lại 15% cổ phần của Gemadept tại tòa nhà Gemadept Tower ở TP.HCM. Trước đó, vào năm 2014, CJ đã chi 45 triệu USD để mua 85% cổ phần ở dự án tòa nhà văn phòng này. Khi đó Gemadept ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế khoảng 620 tỷ đồng.

Gần đây, Gemadept liên tục thực hiện các vụ bán cổ phần tài nhiều mảng kinh doanh nhằm thực thi chiến lược tái cấu trúc công ty, đồng thời lựa chọn cổ đông chiến lược cho các ngành nghề kinh doanh cốt lõi.. Trước đó, công ty đã bán 51% cổ phần tại dự án Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept.