Analytic
Hotline: 08887 08817

Thực hư chuyện giá đất Đà Nẵng 2021 sẽ bị điều chỉnh

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản cho rằng, thời điểm hiện tại là cơ hội cho các nhà đầu tư có nguồn tiền nhàn rỗi tham gia vào thị trường bất động sản Đà Nẵng với định hướng đầu tư trung và dài hạn

Đà Nẵng công bố bảng giá đất mới

Bảng giá đất mới nhất của TP. Đà Nẵng vừa được thông qua mới đây đã giảm so với bảng giá đất tại quyết định năm 2019.